Terms of Use

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng cho trang web dliebe.com.vn được quản lý bởi công ty D.Liebe.

dliebe.com.vn là một trang web cung cấp thông tin về nhiều lĩnh vực như tin tức, truyền thông, giải trí, du lịch, thể thao, ẩm thực, sức khỏe, v.v.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web dliebe.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này. Các thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ.

Tin cậy vào thông tin trên trang web

Việc sử dụng thông tin trên trang web này là trách nhiệm của người sử dụng. Trang web không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của các thông tin được cung cấp trên trang web.

Sử dụng cấm trên trang web

Người sử dụng không được phép sử dụng trang web này để thực hiện các hành động vi phạm pháp luật hoặc đạo đức, bao gồm việc phát tán thông tin giả mạo, đồi trụy, bạo lực, v.v.

Nội dung do bạn cung cấp trên trang web

Khi cung cấp nội dung trên trang web này, người dùng phải đảm bảo rằng nội dung đó không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào và không chứa thông tin sai lệch hoặc bất hợp pháp. Người dùng đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nội dung mà họ đăng trên trang web.

Tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý được quy định bởi pháp luật Việt Nam.